Stacks Image 50
Създаване на прецизни илюстрации, онагледяващи научни процеси. Технически чертежи, дизайн и илюстриране на потребителски упътвания.
Stacks Image 9
Илюстрации към книга “Биотехнологичните лекарства”
Заглавие: “Биотехнологичните лекарства”

Издание на СУ ”Климент Охридски”, 2016

Графична концепция, илюстрации, дизайн на корица
и предпечатна подготовка. Контрол на цвета и печат.
Stacks Image 52
Илюстрации към книга
Заглавие: “Биотехнологичните лекарства”

Издание на СУ ”Климент Охридски”, 2016
Stacks Image 37
Илюстрации към книга
Заглавие: “Биотехнологичните лекарства”

Издание на СУ ”Климент Охридски”, 2016
Stacks Image 56
Stacks Image 54
Илюстрации към книга “Наномедицина”
Заглавие: Nanomedicine

Издателство: One Central Press (OCP), 2015
Stacks Image 18
Графичен знак, част от серия пиктограми и илюстрации
Lead Biotherapeutics

www.lead.bio
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.